4 July 2018

Phân Tích Kỹ Thuật trong FX

- Phân tích kỹ thuật là nguyên cứu sự di chuyển của giá trong lịch sử để xác định sự di chuyển giá hiện tại và biến động trong lương lai.

- Hãy ghi nhớ câu:"Lịch sử có xu hướng lập lại". Vì phân tích kỹ thuật dựa trên những biến động , các mô hình  đã được tạo ra trong quá khứ: vùng hỗ trợ, kháng cự... Để thực hiện giao dịch, chỉ ra sự lập lại của những biến động đó.

- Phân tích kỹ thuật giao dịch dựa trên biểu đồ kết hợp với các cộng cụ phân tích giá :Fibonancci, Bollinger bands, ATR,MACD... để tăng hiệu quả giao dịch.


- Phân tích kỹ thuật cần kết với hợp với phân tích cơ bản để nâng cao % giao dịch thành công của bạn

- Đừng quên phân tích kỹ thuật là sử dụng phương pháp giao dịch dựa trên công cụ phân tích giá và biểu đồ.
 - Hãy hiểu những gì đằng sau biểu đồ giá.

Để Đứng Vững Trên Thị Trường FX
 Cần Phải Biết Kiềm Chế Cảm Xúc
 Không Có Gì Là Chắc Chắn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phương pháp giao dịch trong FX

Trước khi chơi tài khoản Real bạn nên mở một tài khoản Demo để làm quên với nó.

Đăng ký tài khoản HotForex tại đây: https://www.hotforex.com.

Đăng ký tài khoản XM tại đây: https://www.xm.com.

Đăng ký tài khoản IC Markets tại đây: https://www.icmarkets.com.

Đăng ký tài khoản FBS tại đây: https://my.vnfbs.com.

Đăng ký tài khoản Exness tại đây: https://www.exness.com.

Đăng ký tài khoản IQ Option tại đây: https://iqoption.com.

Không Nên Đặt Tất Cả Trứng Vào Một Rổ Trứng
Chúc Bạn Thành Công!

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: